fbpx

Det du behöver för att genomföra en riktig proffs montering av solfilm på en bakruta som är välvd:

Montera solfilm som ett proffs genom att följa denna lista där vi beskriver hur du krymper solfilmen, skär ut solfilmen och förbereder den inför monteringen på insidan av rutan.

 1. Blanda monteringsvätska:

  Häll vanligt kranvatten i en blomspruta eller lågtrycksspruta, blanda i några droppar diskmedel, tillräckligt för att solfilmen ska kunna flyttas på rutan innan man trycker fast den med skrapan. Under vintertid kan man även blanda i isopropanol / sprit för att förhindra att monteringsvätskan fryser eftersom det kommer bli en del vätska kvar mellan solfilmen och rutan.

 2. Rengör rutan utvändigt och invändigt

  Använd samma vätska som du ska montera solfilmen med, rengör noggrant så inga små partiklar blir kvar.

 3. Se till att rutan blir “hal”

  Vi använder babypuder, men det funkar också med vanlig tvål eller liknande.

 4. Med en fuktig / blöt trasa formar du ett H på rutans utsida

  Du ska forma ett H med en fuktig trasa för att där ska solfilmen fästas / appliceras (utan att ta bort skyddsplasten och ta fram klistret).

 5. Rulla ut solfilmen

  Ta av en tillräckligt stor bit av solfilmens rulle så det räcker över hela rutan och ta till cirka 10 cm som överlapp när du formar solfilmen. Solfilmen rullas alltid ut vägrätt eftersom den enbart kan formas åt ett håll. Applicera fast den där du gjort ett H.

 6. Fördela upp det överflödiga

  Nu kommer du märka att det är en del överflöd av solfilmen, fördela ungefär lika mycket uppe som nere så att allt överflöd av filmen är uppe respektive nere, det är nämligen detta du ska krympa till rätt storlek i nästa steg.

 7. Forma solfilmen efter rutan

  Ta nu värmepistolen och vinkla den uppåt på det överflödiga som är uppe och nedåt på det överflödiga som är nere, du kommer se att filmen “krullar” ihop sig, det är nu den krymper och till slut blir exakt anpassad efter den rutan som filmen ligger på. När “fingrarna” krullat ihop sig så tar du skrapan och skrapar ganska hårt uppåt eller neråt beroende på vilken riktning du värmer i. Upprepa detta till solfilmen ligger helt dikt emot rutan.

 8. Skär ut solfilmen exakt efter rutan.

  Oftast har man som “svarta prickar” eller en svart kant även kallad “Rastarkant” längst ut runt hela rutan, skär nu filmen cirka ett par millimeter utanför det helsvarta så avslutet hamnar osynligt bakom kanten när du sen applicerar filmen på insidan. Använd en lampa inifrån och lys för att se kanten bättre.

 9. Nu är filmen formad och utskuren exakt efter den rutan du ska tona.

  Äntligen är det dax att montera filmen på insidan, så mycket arbete för så lite. Det tar sin lilla tid att tona en bakruta på rätt sätt.

 10. Spraya monteringsvätskan på insidan av rutan

  HELA insidan av rutan måste bara täckt med monteringsvätska, minsta lilla torra yta så kommer filmen hugga fast där direkt och hela monteringen kan gå åt skogen. Var noga med detta. Ta sedan bort skyddsfilmen på solfilmen och applicera monteringsvätska på hela solfilmen eftersom när du drar bort skyddsfilmen, även här är det viktigt att hela blir täckt med vätska.

 11. Montera på insidan.

  Ta sedan med dig solfilmen utan att röra på klisterytan med fingrarna in i bilen, lägg försiktigt emot filmen mot rutan, styr den dit du vill ha den så det inte blir några glipor runt kanten. Spraya sedan monteringsvätska på den sidan av solfilmen du ska skrapa på för att inte repa filmen, sedan skrapar du med skrapan från mitten ut mot kanterna, till en början för att få den på plats använder du ett lågt tryck på skrapan sen gång nummer 2 när du skrapar över hela filmen använder du mer tryck för att få med så mycket monteringsvätska som möjligt ut mot kanterna.

 12. Klart! =)

  Torka bort all överflödig vätska, värm runt kanten vid behov, och kontrollera resultatet. Nu hoppar vi att du utfört detta och fått ett bra resultat.

Call Now ButtonRing nu